Det här områdets vintradition avbröts för mer än 100 år sedan då vinlusen angrep vinrankorna. När produktionen sedan återupptogs var det enbart för att tillgodose ”husbehovet” på gårdarna och alltså inte någon kommersiell produktion.  Tyvärr har jag inte hittat några uppgifter om vilka druvsorter man använde men man vet att det var franska hybrider av en rustik sort som gav stora skördar men av sämre kvalitet. När jag kom till gården analyserade jag jordmånerna och microklimatet och därefter bestämde jag vilka druvsorter jag skulle plantera. Självklart har också min personliga smak spelat in i valet. Det fanns alltså ingen statistik eller erfarenhet att stödja sig på när jag började min produktion utan jag har fått skapa den själv från grunden och under åren har jag byggt upp en detaljerad kunskapsbank. Vår ambition och passion är att skapa högklassiga viner som bär karaktär av de lokala förhållandena och där ansvar för miljön utgör en viktig del. Under åren har vi lärt känna nyckelfaktorerna för att åstadkomma detta och är nu stolta över att kunna presentera en serie viner som stämmer överens med våra högt ställda krav.

Allt vårt arbete med vinplantorna, som i stor utsträckning är hantverksmässigt, syftar till att hålla dem friska och i god balans. För att kompensera näringsförlust i jordarna tillför vi gödning och vi beskär plantorna, allt i syfte att hitta en balans där rankorna kan producera optimalt. I viss utsträckning besprutar vi några av fälten men vi strävar efter att så långt det är möjligt begränsa detta och att istället använda mekaniska metoder för att bekämpa ohyra och svampangrepp. Därför tar vi noggrann hänsyn till behoven hos varje enskilt fält och druvsort och anpassar behandlingarna därefter. Tidpunkten för skörden bestäms utifrån noggranna studier av druvklasarna, druvornas mognad och av vädret och avgörs också av den typ av vin som vi vill framställa.

Under hela produktionen behandlar vi varje fält och druvsort för sig. Jäsningen sker med enbart naturlig jäst som finns i druvorna för att tillåta vinets naturliga karaktär att framträda. Under produktionen tillsätter vi endast en mycket liten mängd sulfat. Inga andra tillsatser används i vår produktion. I den slutliga fasen arbetar vi med att blanda vin av de olika druvsorterna för att komponera det vin som vi slutligen tappar på flaska. Vi strävar efter att skapa viner som är njutbara, harmoniska och komplexa men samtidigt enkla och lätta att uppskatta. Eftersom vi inte korrigerar druvornas karaktär genom att tillsätta kemikalier kommer våra viner att spegla förhållandena som rådde varje år. Vi hyllar denna naturliga variation och anser att det är en del av njutningen och upplevelsen när man dricker ett gott vin. Dessutom är det en glädje att upptäcka hur olika de olika årens viner mognar på flaska och vilka underbara överraskningar de kan ge!

Efter våra första skördar och de erfarenheter vi gjorde har vår strävan varit att med minsta möjliga inverkan få ut så mycket som möjligt från odlingarna men med så hög kvalitet som möjligt så att vi kan producera viner som är lättdruckna i kombination med en måltid men som samtidigt erbjuder en intressant upplevelse när man ägnar sin uppmärksamhet åt dem.

Den passion, professionalism och det gedigna arbete vi lägger ner i varje detalj i produktionen syftar till en samverkan i harmoni med den unika omgivning vi befinner oss i.

Vi ser fram emot att få dela denna upplevelse med er!

Anuncis